ניוזלטר ספטמבר 2012  
היום שלפני -
מה המדע מלמד אותנו על אפקטיביות ההדרכה ב"יום שלפני" ההדרכה
המדע מלמד אותנו לברר צרכים לפני כל תהליך למידה. ללא איתור צרכים לא ניתן להגדיר תפוקות מצופות מתהליך הלמידה, לתכנן את פיתוח ההדרכה הנדרש, להציג כיצד ההדרכה תימדד ולהעלות את הסיכונים הארגוניים שעלולים להקשות על אפקטיביות הלמידה לאורך זמן. המדע מלמד אותנו שהימנעות מפעולות אלו לא יאפשרו הדרכה אפקטיבית! המאמר מציג מספר דרכים לבדוק את הצרכים הללו ומציג מספר תובנות מעניינות בנושא:
  1. הוכח! ללומדים קשה מאוד להגדיר מה הם צריכים ללמוד, בירור עם העובדים ישירות נותן תמונה חלקית בלבד של התכנים ושיטות הלמידה הנכונות עבורם.
  2. בעת איתור הצורך קריטי לחלק את התכנים בין כאלו שהם "need to know" ל"Need to access", אחת הטעויות הנפוצות היא איסוף כל התכנים תחת כותרת ה"need to know"- למרות שישנם עשרות אחוזים מכלל התכנים שלא צריך לדעת אותם אלא לדעת איך לאתר אותם ברגע האמת.
  3. ישנה חשיבות גדולה לאבחנה בין משימותיו של יחיד בסביבת העבודה שלו לעומת משימות צוות. המחקרים מראים שיש קריטיות באבחנה בין משימות בודדות של בעל תפקיד לעומת משימות צוותיות.
  4. הכנה מוקדמת להדרכה: לתקשורת המוקדם עם הלומדים לגבי ההדרכה חשיבות עצומה באפקטיביות הלמידה. תקשורת זו צריכה להתבצע גם מול הלומדים וגם מול המנהלים שלהם. התקשורת המוקדמת צריכה לכלול גם הבהרה ברורה של המדיניות הארגונית לגבי נוכחות והסמכה. הלומדים צריכים לדעת מראש כיצד ההדרכה רלבנטית לעשייה שלהם.
  5. על אף החשיבות הרבה בתקשורת מוקדמת ותיאום ציפיות יש חשיבות גדולה לא לייצר "מכירת יתר" טרם ההדרכה ולא לעורר ציפיות יתר.
  6. להדרכות קודמות שעובדים עברו בארגון יש השלכות גדולות על המוטיבציה שלהם והציפיות שלהם בלמידה. כאשר הלומדים חוו הדרכה קודמת בארגון שלא היתה מוצלחת או לא היתה רלבנטית יהיה קשה לחולל בהם מוטיבציה מחודשת ויש לקחת זאת בחשבון בתכנון הלמידה.
  7. האם לחייב עובדים להגיע להדרכה? על פי המלצות המחקר הדבר תלוי בתרבות הלמידה בארגון וההרגלים הקודמים של הלומדים. ככל שיש כבוד ואהדה גבוהים בארגון ללמידה כך יש אפקטיביות גבוהה יותר להדרכות חובה מאחר וגם לחובה שלהן יש התייחסות מכבדת מצד הלומדים. דוקא בארגונים עם תרבות למידה נמוכה אין משמעות והשפעה להפיכתן של הדרכות להדרכות חובה.
  8. ממצא מפתיע לאנשי הלמידה המתוקשבת. המחקר מצביע שככל שהועבד ותיק יותר או מבוגר יותר יש להעדיף שילמד באמצעות לומדה ולא למידה פרונטלית. עובדים מבוגרים יותר מעדיפים פלטפורמות למידה שמאפשרות שליטה על זמן וקצב הלמידה.